Uitnodiging Algemene Leden Vergadering

Geacht lid,

Het bestuur nodigt haar leden uit voor de algemene leden vergadering op maandag 26 november 2012.

Plaats: kantine v.v. Veenendaal
Tijd    : 20.30 uur
Agenda:

 1. Opening
 2. Ingekomen stukken
 3. Notulen ALV 2010-2011
 4. Algemeen jaarverslag seizoen 2011-2012
 5. Financieel jaarverslag seizoen 2011-2012
 6. Verslag kascontrolecommissie
 7. Pauze
 8. Begroting 2012-2013
 9. Samenstelling Bestuur / aftreden penningmeester
 10. Beleidsplan 2012-2015
 11. Rondvraag

 

Mocht u de notulen van vorig jaar in willen zien dan kunt u deze opvragen bij onze secretaris André Kiesbrink via een email naar andre.kiesbrink@live.nl . Aan de leden waarvan het email adres bij de vereniging bekend is, zal deze elektronisch toegezonden worden.

Indien u de behoefte heeft bepaalde onderwerpen te bespreken, dan verzoeken wij u vriendelijk dit voor zaterdag 24 november 2012 schriftelijk bij ons aan te leveren aan te leveren. Dat kunt u doen door een mail te sturen naar andre.kiesbrink@live.nl of opsturen naar Andre Kiesbrink, Kikstraat 5, 3907 LC Veenendaal.

Wij rekenen op jullie komst!

Het bestuur

info@vvveenendaal.nl

Geef een reactie