Verplichtstelling vrijwilligerstaken bij v.v. Veenendaal per 1 maart 2014

Op de algemene leden vergadering van 9 december 2013 is de verplichtstelling van het vrijwilligerswerk bekendgemaakt. Deze verplichtstelling gaat per 1 maart 2014 in.

Kort gezegd komt het er op neer dat we van alle spelende leden of ouders/verzorgers van de jongere leden (tot 18 jaar) verwachten dat zij enkele keren per jaar tijd besteden aan vrijwilligerstaken. Vooralsnog zijn de taken beperkt tot het assisteren bij de bar- en keukendienst op trainingsavonden (maandag t/m donderdag) en op de zaterdag,  de schoonmaak van de kantine en kleedlokalen en het fluiten van wedstrijden.

Deze oplossing om het tekort aan vrijwilligers tegen te gaan is genomen na goedkeuring van de Algemene Leden Vergadering van 9 december 2013.

In de komende maand zal het bestuur een inventarisatie gaan maken van de huidige vrijwilligers die reeds taken uitvoeren binnen de vereniging. In eerste instantie is de vrijwilligerstakenverplichting van toepassing op ouders/verzorgers van jeugdleden (t/m 18 jaar) en spelende leden van 18 jaar en ouder die nog geen vrijwilligerstaken uitvoeren. Wij schatten momenteel in dat de tijdsinspanning beperkt kan blijven tot 2 dagdelen per seizoen.

Hiernaast zullen wij een beleidsdocument maken waarin wij de uitgangspunten en regels zullen vastleggen. In de maand februari 2014 zullen wij de planning voor de rest van het seizoen bekend maken.  Zoals eerder gezegd zal deze regel per 1 maart 2014 in gaan.

Tenslotte wensen wij u en uw gezin een fijne kerst en een sportief 2014 en hopen u op onze nieuwjaarsreceptie op 4 januari 2014 (zie website voor het programma) te mogen begroeten.

Het bestuur

Geef een reactie