Uitnodiging Bijzonder Algemene Ledenvergadering 16-juni

Beste leden,

Op de Algemene Leden Vergadering van 9 december 2013 heeft het huidige bestuur aangegeven na dit seizoen te stoppen. Zij heeft de aanwezige leden gevraagd op zoek te gaan leden die zich als bestuurder beschikbaar willen stellen. Tevens heeft het bestuur de periode hierna gekeken naar het huidige bestuursmodel en hebben er met een aantal leden verkennende gesprekken plaatsgevonden.

Deze verkennende gesprekken hebben er uiteindelijk toe geleid dat de onderstaande leden zich beschikbaar stellen om in ieder geval de komende 2 jaren onze vereniging te besturen.
Artikel 12 van de statuten van de vereniging schrijft voor dat de voorzitter, secretaris en penningmeester in functie worden gekozen door de ALV. Overige bestuursleden worden door het bestuur of door min. 3 leden  kandidaat gesteld.

Omdat wij ons beseffen dat een volledig nieuwe bestuur en de dossiers die nog lopen (zoals het pand) een effect zou kunnen hebben op het functioneren, hebben Andre Kiesbrink en Jan van Schuppen besloten zich herkiesbaar te stellen. De overige bestuursleden zijn niet herkiesbaar.
Het huidige bestuur heeft in de ALV van 9 december 2013 aangegeven op de reguliere ALV af te treden. Maar omdat wij op dit moment reeds een nieuw bestuur rond hebben, willen wij voor de vakanties de benoeming van het nieuwe bestuur laten bekrachtigen in een bijzondere ALV, zodat zij vanaf het nieuwe seizoen in functie is.

De volgende huidige bestuursleden zijn aftredend:
Gerard Wildeman – voorzitter
Andre Kiesbrink – secretaris
Jan van Schuppen – penningmeester
Aart van Asselt – technische zaken
Michel Heikamp – PR & sponsor zaken
vacant – jeugd

Het beoogde nieuwe bestuur is als volgt:
Voorzitter: Andre Kiesbrink
Secretaris: Kees de Man
Penningmeester: Jan van Schuppen
Technische zaken: Etienne van Hasselt
Jeugdzaken: Bas van Ravenswaaij
PR & Sponsoring: Jan Nieboer

Wij nodigen jullie daarom uit op onze Bijzondere Algemene Ledenvergadering op maandagavond 16 juni 2014, 20.30 uur in de kantine van V.V. Veenendaal.
Tot dan!

Met vriendelijke groet,
Het bestuur.

Geef een reactie