Contributie verhoging per 1 februari 2016

Op de ALV van maandag 25 januari jl. is besloten de contributie te verhogen met 2 euro per maand voor alle spelende leden.

Deze verhoging is noodzakelijk om een gedeelte van de kosten van het nieuwe kunstgrasveld te kunnen financieren (verlichting en verhoging van de huur).

Zie tarieven