Nieuws

Algemene ledenvergadering op Maandag 28 november

Geachte leden,

Het voetbalseizoen 2016/2017 is inmiddels al weer in volle gang en het bestuur nodigt u graag uit voor de Algemene Leden Vergadering, waarin wij verslag zullen doen over het voetbalseizoen 2015/2016 en vooruit zullen kijken. Op maandag 28 november aanstaande om 20.30 uur start de vergadering.

De agenda is als volgt:

 1. Opening
 2. Vaststellen notulen ALV 2014/2015
 3. Jaarverslag 2015/2016
 4. Jaarverslag penningmeester
 5. Verslag van de kascommissie
 6. Herverkiezing bestuursleden
 7. Pauze
 8. Begroting seizoen 2016/2017
 9. ING Pitch
 10. Contributie
 11. Rondvraag
 12. Sluiting

Indien u de behoefte heeft bepaalde onderwerpen te bespreken, dan verzoek ik u vriendelijk dit voor 20 november 2016 schriftelijk bij ondergetekende Kees de Man (k.de.man@pbgroep.com) aan te leveren.