Benoeming nieuwe bestuursleden

Heden heeft de bijzondere ledenvergadering ingestemd met de benoeming van twee nieuwe bestuursleden.

Jan Bouwmeester treedt toe als algemeen bestuurslid en is tevens vice-voorzitter.  Jan van Schuppen die reeds ruim 15 jaren als penningmeester fungeert zal in de algemene ledenvergadering af treden en opgevolgd worden door Tim Jansen. Jan en Tim waren ook actief betrokken bij de succesvolle organisatie van het 90-jarige jubileum.

Wij wensen hen veel succes toe!

André Kiesbrink heeft vorig jaar aangegeven in de komende ALV af te treden, maar zal zich nog een jaar in blijven zetten als voorzitter van v.v. Veenendaal.

Het bestuur