JeugdNieuws

Verslag ALV: Nieuwe voorzitter en bestuursleden.

24-06-2021 stond de Algemene Ledenvergadering op de agenda.

Onderdeel hiervan was het kiezen van enkele nieuwe bestuursleden.

Andre Kiesbrink was niet meer herkiesbaar, maar Etienne van Hasselt wel.

De nieuwe kandidaten die gekozen konden worden waren, Daan van Kleef, Frank Demoet en Shirley de Quay. Daan van Kleef die al in het bestuur zat werd gekozen tot nieuwe voorzitter, hij kreeg vanuit handen van Andre de voorzittershamer overgereikt. Etienne van Hasselt, werd weer voor twee jaar herkozen als secretaris. Een functie die hij graag weer gaat vervullen. Frank Demoet werd de nieuwe man op algemeen vlak, en Shirley de Quay gaat jeugdzaken onder haar hoede nemen.

Met de benoeming van laatst genoemde ging een grote wens van het bestuur in vervulling, eindelijk een vrouw in het bestuur.

Wij wensen hen allen succes komend seizoen!

Wij bedanken Andre Kiesbrink voor zijn inzet voor onze vereniging als voorzitter! Andre heeft dit vele jaren met toewijding gedaan en vele projecten zijn mede door zijn inbreng succesvol afgerond.

Het nieuwe bestuur bestaat uit:

Voorzitter: Daan van Kleef

Penningmeester: Tim Jansen

Secretaris: Etienne van Hasselt

Algemeen lid: Jan Bouwmeester

Algemeen / Social Media: Frank Demoet

Jeugdzaken: Shirley de Quay