Verklaring goed gedrag

Onze vereniging heeft geregeld dat wij een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aan kunnen vragen voor onze vrijwilligers.

Een VOG is een verklaring van het ministerie van Veiligheid en Justitie waaruit blijkt dat het gedrag uit het verleden van die persoon geen bezwaar oplevert voor het gevraagde doel, bijvoorbeeld het werken met minderjarigen bij een sportvereniging. Een VOG staat ook wel bekend als een bewijs van goed gedrag.

Gelukkig zijn er nooit vreemde situaties voorgevallen bij v.v. Veenendaal, maar ondanks dat heeft de jeugdcommissie besloten om voor alle vrijwilligers rondom de jeugd een verklaring aan te vragen.

Waarom een VOG?

Dit is een maatregel die de vereniging neemt om de kans op grensoverschrijdend gedrag binnen de vereniging te verkleinen. Het vermindert de kans dat personen, die eerder in de fout zijn gegaan, een functie bij onze vereniging kunnen uitoefenen. Zo draagt dit bij aan een veilig sportklimaat voor onze voetballende jeugdleden.

Een VOG biedt geen garanties, maar op deze wijze laten wij zien dat we de veiligheid van onze leden, vrijwilligers en bezoekers serieus nemen.

De VOG aanvraag

De mensen die in aanmerking komen voor het aanvragen van een VOG ontvangen binnenkort een verzoek per e-mail waarin gevraagd wordt een aantal gegevens aan te leveren.

Met deze gegevens kan de vereniging de aanvraagprocedure opstarten.

Zijn er vragen over de VOG? Neem contact op met de jeugdcommissie.