Bestuur

Het huidige bestuur van v.v. Veenendaal bestaat uit de volgende personen.

Voorzitter

Penningmeester

Secretaris

Algemene zaken

Jeugdzaken


Het bestuur is te bereiken via info@vvveenendaal.nl

Technische Commissie voor onze selectie

Doelstelling bestuur: Het huidige bestuur werkt vanaf zijn aanstelling aan een aantal speerpunten. Met deze punten wil het bestuur een goede organisatie neerzetten voor de toekomst.

  • Sportief, met het 1e elftal wil v.v.Veenendaal boven in de 3e klasse op zaterdag spelen, met ook spelers die doorkomen vanuit eigen jeugd.
  • Nieuwe leden, nieuwe senioren teams zijn noodzakelijk voor een groei op sportief vlak.
  • Jeugdafdeling v.v.Veenendaal moet groeien.
  • Damesvoetbal is groeiende en zijn dus ook welkom op onze club. Dit zorgt voor een juiste balans binnen een vereniging.
  • Communicatie, de communicatie intern en extern moet eenduidig en duidelijk zijn. v.v.Veenendaal in een positief daglicht stellen.
  • Financiële situatie, om aan bovenstaande te kunnen werken is een gezonde financiële situatie noodzakelijk
  • Vrijwilligers, om aan bovenstaande te kunnen werken is een goed vrijwilligersbeleid noodzakelijk.
  • Als je lid wilt worden vinden wij dat we als vereniging ook dat we op je mogen rekenen om een enkele keer per jaar vrijwilligersactiviteiten te verrichten (16+).
  • Sponsors, om aan bovenstaande te kunnen werken is een goed sponsorbeleid noodzakelijk. Daarnaast moet sponsoring voor beide partijen een win-win situatie opleveren.

Onder het bestuur zijn er diverse commissies binnen v.v.Veenendaal. Elk met hun eigen taken en verantwoordelijkheden.

Wilt u contact met een bestuurslid? Mail dan naar info@vvveenendaal.nl