Gedragsregels ouders en toeschouwers

Als vereniging doen wij er alles aan om onze leden, de vrijwilligers en de toeschouwers in een veilige omgeving plezier aan de voetbalsport te laten beleven. Wij kunnen dit niet alleen en hebben iedereen binnen de vereniging daarbij nodig! Samen hebben wij de belangrijkste uitgangspunten van onze verenigingen opgesteld.

Gedragsregels Algemeen

 

Onze vereniging staat voor plezier en sportief gedrag. Wij zijn trots op onze club en ontvangen iedereen gastvrij.

– Iedereen is welkom

– Wij zorgen voor een positieve sfeer en een sportief klimaat

– Wij tonen waardering voor de scheidsrechter

– Wij laten de kinderen hun spel spelen

– Wij gaan zorgvuldig om met onze accommodatie en materialen

– Als er problemen zijn, maken we er melding van

 

Als iedereen zich hieraan houdt, beleven wij allemaal heel veel voetbalplezier bij onze gezellige en mooie vereniging!

Gedragsregels voor ouders / toeschouwers

 • Leer uw kind dat het resultaat van elke wedstrijd wordt geaccepteerd.
 • Steun uw kind en geef geen negatieve kritiek als het een fout heeft gemaakt of een wedstrijd heeft verloren.
 • Val een beslissing van de scheids- en grensrechter/wedstrijdleider niet af en trek nooit de integriteit van deze personen in twijfel.
 • Erken de waarde en het belang van functionarissen en vrijwilligers binnen de vereniging. Zij geven hun tijd en kennis om te sporten van uw kind mogelijk te maken.
 • De teams worden volgens de KNVB richtlijnen ingedeeld waarbij, wanneer spelers beter zijn zij automatisch in een hoger team komen. De rest wordt op leeftijd ingedeeld. De jeugdcoördinator zal in overleg de indelingen vaststellen.
 • Aan- of afmelden van het lidmaatschap dient altijd schriftelijk te gebeuren d.m.v. een e-mail of brief gericht aan de ledenadministratie.
 • De opzeggingstermijn voor niet-spelende leden is minimaal 1 maand voor het einde van een kwartaal. Spelende leden kunnen slechts opzeggen per einde verenigingsjaar. Het verenigingsjaar loopt van 1 juli tot 30 juni. Bij tussentijdse opzegging dient de contributie voor het heel lopende verenigingsjaar te worden voldaan. De voetbalvereniging heeft die verplichting namelijk ook naar de KNVB toe.
 • In de kantine is een algeheel rookverbod van kracht.
 • Direct langs de lijn zien wij liever ook geen rokende mensen, buiten de boarding is dit wel toegestaan.
 • Ouders langs de lijn. Gelukkig volgen veel ouders het voetballen van hun zoon of dochter. Het enthousiasme van de ouders is erg belangrijk voor de voetbalbeleving van kinderen.
 • Ik geef anderen geen ongewenste seksueel getinte aandacht.
 • Ik kom niet ongewenst te dichtbij bij anderen en raak de ander niet tegen zijn of haar wil aan.

Laat het bij aanmoedigen en geen aanwijzingen!