Gedragsregels spelers

Als vereniging doen wij er alles aan om onze leden, de vrijwilligers en de toeschouwers in een veilige omgeving plezier aan de voetbalsport te laten beleven. Wij kunnen dit niet alleen en hebben iedereen binnen de vereniging daarbij nodig! Samen hebben wij de belangrijkste uitgangspunten van onze verenigingen opgesteld.

Gedragsregels Algemeen

Onze vereniging staat voor plezier en sportief gedrag. Wij zijn trots op onze club en ontvangen iedereen gastvrij.

– Iedereen is welkom

– Wij zorgen voor een positieve sfeer en een sportief klimaat

– Wij tonen waardering voor de scheidsrechter

– Wij laten de kinderen hun spel spelen

– Wij gaan zorgvuldig om met onze accommodatie en materialen

– Als er problemen zijn, maken we er melding van

Als iedereen zich hieraan houdt, beleven wij allemaal heel veel voetbalplezier bij onze gezellige en mooie vereniging!

Gedragsregels voor spelers

Ik:

– kom gemaakte afspraken na

– kom op tijd en meld mij tijdig af als ik niet kan komen.

– betaal op tijd de contributie

– toon respect voor de scheidsrechter in woord en gebaar en accepteer zijn beslissingen

– speel volgens de bekende en afgesproken spelregels

– gedraag me sportief in en buiten het veld (training en wedstrijd)

– geniet van een overwinning zonder de tegenstander te kleineren

– bedank de tegenstander voor de wedstrijd en feliciteer als zij hebben gewonnen

– scheld niet op (mede)spelers en discrimineer geen andere spelers, leden/publiek

– douche mijzelf na de wedstrijd (na de training is gewenst)

– laat de kleedkamer na gebruik netjes achter (thuis en uit)

– heb respect voor andermans eigendommen en blijf van andermans spullen af

– toon respect voor trainers, leiders, bestuur en andere vrijwilligers

– spreek andere spelers, leden, die zich niet aan de regels houden correct aan

– ben mij er van bewust dat kosten die gemaakt zijn i.v.m. gele of rode kaarten door mijzelf betaald dienen te worden

– ben zuinig op het tenue wat ik heb ontvangen van de vereniging en zal dit aan het eind van het seizoen inleveren.

– Ik geef anderen geen ongewenste seksueel getinte aandacht.

– Ik kom niet ongewenst te dichtbij bij anderen en raak de ander niet tegen zijn of haar wil aan.

– Wij verwachten van alle leden (maar ook ouders en supporters) dat ze zich bij het gebruik van sociale media zich positief uitlaten over onze vereniging en geen negatieve en/of opruiende berichten zenden.

– Het liefst zien we dat spelers hun telefoon bij trainingen en wedstrijden thuis laten, maar dat willen we niet verplichten. Wij hopen dat iedereen zich bewust is van. het het risico op schade en diefstal en voorkomt dat er in de kleedkamers misbruik gemaakt wordt van de telefoon (denk aan ongewenste foto’s e.d.). Dat laatste kan verstrekkende gevolgen hebben.