Gedragsregels spelers

 • Accepteer de beslissingen van de scheids- en grensrechter.
 • Beïnvloed de scheids- en grensrechter niet door onbehoorlijke taal of agressieve gebaren en woorden.
 • Feliciteer de tegenstander met het behaalde succes als je zelf verliezer bent.
 • Eventuele onsportiviteit van de tegenstander is nooit een reden om zelf onsportief te zijn.
 • Spreek je medespelers gerust aan op onsportief gedrag.
 • Respecteer het werk van diegenen die ervoor zorgen dat je kunt trainen en wedstrijden kunt spelen.
 • Douchen na de training is gewenst en na de wedstrijd verplicht.
 • Na de training en wedstrijd dienen de kleedkamer en douche ruimte schoon te worden achtergelaten, dus vegen en zo nodig de trekker door de ruimte(s) halen, dit geldt ook voor uitwedstrijden.
 • Kosten die gemaakt zijn i.v.m. gele of rode kaarten worden door de spelers zelf betaald.
 • Het voetbalseizoen begint in de maand augustus en eindigt in de maand juni. Hier tussen is er meestal in de maand januari een winterstop waarbij er dan getracht wordt enkele keren zaalvoetbal te spelen. In de maand mei wordt er meestal meegedaan aan een of meerdere toernooien.
 • Als speler van v.v. Veenendaal ontvang je voor elke wedstrijd een tenue. Wees hier zuinig op, dit is door de sponsoren/vereniging ter beschikking gesteld.
 • Eens per jaar worden door de jeugdleden van v.v. Veenendaal loten van de Grote Clubactie verkocht. Het is gebruikelijk dat alle leden hieraan meewerken.
 • Op 1 januari 2014 is de minimumleeftijd voor de verkoop van tabak en voor de verkoop en het bezit van alcohol gewijzigd van 16 naar 18 jaar

Geef een reactie