Huis- en gedragsregels

Huis- en gedragsregels v.v. Veenendaal 

 • De minimumleeftijd voor de verkoop en het bezit van alcohol is 18 jaar
 • Het dienstdoende barpersoneel kan om legitimatie vragen.
 • Het is niet toegestaan zelf meegebrachte alcoholhoudende drank te gebruiken in de kantine, kleedlokalen of elders op het terrein van de vereniging.
 • Er wordt geen alcohol geschonken aan: Jeugdleiders, trainers van jeugdelftallen en andere begeleiders van de jeugd tijdens de uitoefening van hun functie, evenals personen die fungeren als chauffeur bij het vervoer van spelers.
 • Bij thuiswedstrijden van het 1e elftal wordt er (alcoholische) drank geschonken in plastic glaswerk.
 • Glaswerk dient bij de bar ingeleverd te worden.
 • Het bestuur wil voorkomen dat personen met meer dan het toegestane promillage alcohol aan het verkeer deelnemen. Op basis daarvan kan verstrekking van alcoholhoudende drank worden geweigerd.
 • Personen die agressie of ander normafwijkend gedrag vertonen worden door de dienstdoende leidinggevende of barvrijwilliger uit de kantine verwijderd. Dit eventueel voor een langere periode of afhankelijk van de aard van de misdragingen voor altijd desnoods met behulp van de rechtelijke macht.  Respect ten opzichte van dienstdoende vrijwilligers staat bij de vereniging hoog in het vaandel.
 • Aanwijzingen van het dienstdoende personeel dienen ten alle tijde opgevolgd worden.
 • Er geldt een rookverbod in het hele clubgebouw, in de dugouts en op het kunstgras.
 • Op zaterdag en op toernooidagen wordt er tot 12.00 uur geen alcohol geschonken in de kantine.
 • Het is niet toegestaan meubilair uit het clubhuis mee naar buiten te nemen.
 • Openingstijden van de kantine worden voor een ieder duidelijk zichtbaar in het clubhuis gepubliceerd.
 • Het bestuur, (bar) vrijwilligers en de vereniging kunnen nimmer aansprakelijk gesteld worden voor de gevolgen van alcoholmisbruik.
 • Elke bezoeker is verantwoordelijk voor zijn/haar eigen gedrag.
 • In geval van vernielingen zal door de vereniging een boete opgelegd worden.
 • De vereniging is niet aansprakelijk voor diefstal en/of vermissingen.
 • Wij geven anderen geen ongewenste seksueel getinte aandacht.
 • Wij komen niet ongewenst te dichtbij bij anderen en raak de ander niet tegen zijn of haar wil aan.
 • In alle gevallen waarin deze regeling niet voorziet, beslist het bestuur
 • Wij verwachten van alle vrijwilligers, leden, ouders en supporters dat ze zich bij het gebruik van sociale media zich positief uitlaten over onze vereniging en geen negatieve en/of opruiende berichten zenden.
 • Het liefst zien we dat (jeugd)spelers hun telefoon bij trainingen en wedstrijden thuis laten. Dat voorkomt niet alleen het risico op schade en diefstal, maar voorkomt ook dat er in de kleedkamers misbruik gemaakt wordt van de telefoon (denk aan ongewenste foto’s e.d.). Dat laatste kan verstrekkende gevolgen hebben.

Voor de handhaving van de regels doet het bestuur een beroep op de sociale controle van onze leden.

Elk lid heeft het recht om een ander aan te spreken op zijn of haar gedrag. Naast de sociale controle verwachten wij van onze leden dat overtredingen op een discrete manier worden gemeld aan het bestuur. Hier wordt bepaald of er eventuele sancties moeten volgen.