JOC

De Jeugd Ontspannings Commissie (JOC) van v.v.Veenendaal bestaat uit enthousiaste leden die er alles aan doen om leuke activiteiten te organiseren.

Deze activiteiten zullen zowel voetbal- als niet-voetbalgerelateerd zijn. Het doel van deze activiteiten is om de verbondenheid met de vereniging en de onderlinge saamhorigheid te verstevigen.


De activiteiten kunnen alleen plaatsvinden als er (tijdig) voldoende aanmeldingen zijn.

Leden JOC v.v. Veenendaal

Moniek Jansen Moniek@vvveenendaal.nl
Jasja van Schuppen
Alexandra Beekhuis
Karin Kok

Tot slot : heb je een leuk idee voor een activiteit? Heb je zin om activiteiten mee te organiseren? Heb je zin om hand en spandiensten te verrichten bij een activiteit? Mail dan naar een van onze JOC-leden.