Vertrouwenscontactpersoon

v.v. Veenendaal wil natuurlijk een veilige vereniging zijn, waar iedereen met plezier bezig is met haar of zijn sport: voetballen. Het aanstellen van een vertrouwenscontactpersoon kan dan negatief klinken: we doen er met elkaar immers alles aan om juist zaken als ‘pesten’, conflicten en ruzie, discrimineren en seksuele intimidatie binnen onze vereniging te voorkomen.

Maar stel dat er toch momenten en gebeurtenissen zijn waarbij grensoverschrijdend gedrag niet voorkomen heeft kunnen worden, dan hebben we centraal aanspreekpunt om met elkaar zorg te dragen dat de wijze waarop we met elkaar binnen de club omgaan leuk en veilig blijft.

Onze Vertrouwenscontactpersoon (VCP)is Shirley de Quay, te bereiken via shirley@vvveenendaal.nl

Bij de VCP kun je terecht met vragen die je niet makkelijk stelt of waarvan je bang bent dat er niet serieus op gereageerd gaat worden. Dit geldt voor trainers, coaches, ouders, begeleiders en teamleden.

De VCP heeft een geheimhoudingsplicht en de taak het in stand houden of zelfs verbeteren van de omgangsvormen binnen v.v. Veenendaal en daarmee het gevoel van veiligheid en vertrouwdheid voor leden. Dat gevoel kan geweld worden aangedaan door gedragingen als:

  • Verbale agressie (bijvoorbeeld schelden, schreeuwen, gebaren maken);
  • Fysieke agressie (bijvoorbeeld slaan, vastgrijpen, schoppen, spugen);
  • Psychische agressie/intimidatie (bijvoorbeeld dreigen, chanteren, discrimineren, pesten);
  • Seksuele intimidatie (bijvoorbeeld (herhaaldelijk) opmerkingen maken, aanraken, aanranding en verkrachting);

Geheimhouding

De VCP draagt zorg voor de eerste opvang van betrokkenen bij een incident binnen de vereniging. Luistert naar het verhaal en helpt te zoeken naar mogelijkheden om de situatie op te lossen. Informatie wordt strikt vertrouwelijk behandeld. Zij kunnen helpen bij het indienen van een klacht, bij de vereniging, sportbond of politie. Maar gewoon even praten kan ook.

De VCP zal trachten door verwijzing, bemiddeling of advisering een oplossing te bewerkstelligen voor de gemelde klacht. Echter, de vertrouwenspersoon doet niets wat je niet weet of waar je geen toestemming voor hebt gegeven.

Tenminste één keer per jaar rapporteren de VCP aan het bestuur over de ontvangen meldingen en klachten. Zij geven daarbij tenminste aan: de gevolgde procedure en de kwantiteit van klachten, zodanig dat het niet verwijst naar individuele personen.