Wangedrag en sancties

  • Vernieling: Afhankelijk van de zwaarte van vernieling; schorsing en/of verwijdering, de kosten van de vernieling zal ook verhaald worden op de desbetreffende persoon.
  • Gewelddadigheid tijdens een wedstrijd; Los van de sancties die de KNVB oplegt n.a.v. het scheidsrechterrapport zal worden besloten tot schorsing, eventueel gepaard gaande met een proef tijd voor het gedrag en/of verwijdering van de club.
  • Geweld voor of na wedstrijd en/of training; Afhankelijk van de zwaarte van het geweld zal worden besloten tot schorsing of verwijdering van de club.
  • Vloeken, schelden en maken van discriminerende opmerkingen; Waarschuwing of schorsing. Herhaling zal leiden tot verwijdering van de club.
  • Ernstige belediging van scheidsrechter, trainer en/of leider; Los van de sancties die de KNVB oplegt n.a.v. scheidsrechterrapport zal worden besloten tot schorsing.
  • Diefstal; verwijdering uit de vereniging. Schade zal verhaald worden, de politie zal ten alle tijden worden ingelicht.

Maatregelen tegen diefstal van persoonlijke eigendommen:

  • Geef waardevolle spullen altijd af achter de bar, voordat je gaat trainen of een wedstrijd gaat spelen.
  • Laat dure spullen liever thuis.
  • De laatste speler die de kleedkamer verlaat geeft dit door aan de trainer, zodat hij de deur op slot kan doen.
  • De vereniging is niet aansprakelijk voor schade of diefstal van persoonlijke eigendommen.