Nieuws

Vacature: (vrijwillig) Penningmeester

Afgelopen ledenvergadering hebben wij aangekondigd dat onze penningmeester, Jan van Schuppen, aftredend is en niet herkiesbaar.

Wij zijn daarom op zoek naar een opvolger die zich prettig voelt bij getallen en zich als medebestuurder vanaf seizoen 2013-2014 voor de vereniging wil inzetten.

De taken van penningmeester zijn o.a. :

1. Mede opstellen van de begroting en bijhouden van het budget
2. Verwerking van ontvangsten en uitgaven (ook bank) in een boekhouding programma
3. Bijhouden bankverkeer
4. Verantwoording van gemaakte kosten en ontvangsten
5. Bijwonen bestuursvergaderingen
6. Verwerken salarissen en vergoedingen
7. Contact met ledenadministratie over contributie-inning
8. Rapportage jaarcijfers naar KNVB
9. Uitvoeren betalingen crediteuren

Functie-eisen:
• Accuraat
• Financiële achtergrond

Voel jij je geroepen om v.v. Veenendaal vrijwillig te helpen en heb je belangstelling voor deze vacature? Neem dan contact op met:

Naam: Gerard Wildeman (voorzitter)
Tel: 06-24700550
Email: info@vvveenendaal

Geef een reactie