JeugdNieuws

Jeugd: Nieuwsbulletin februari 2014

Beste jeugdspelers, ouders en alle andere betrokkenen bij de jeugdafdeling van v.v.Veenendaal,

Met deze e-mail willen wij u op de hoogte brengen van een aantal zaken die spelen binnen de club. Wij hopen  dat deze e-mail daarom ook met belangstelling gelezen zal worden en dat wij van een ieder van jullie een reactie mogen ontvangen.

NIX18 BIJ V.V.VEENENDAAL

Op 1 januari 2014 is de minimumleeftijd voor de verkoop van tabak en voor de verkoop en het bezit van alcohol gewijzigd van 16 naar 18 jaar. Hiermee komt er 1 duidelijke leeftijdsgrens voor tabak en alcohol.

De overheid heeft hiervoor ook campagne gevoerd: NIX18
De campagne Nix18 moet ervoor zorgen dat ouders en opvoeders duidelijke afspraken maken over roken en drinken. Met elkaar maar ook met hun kinderen. Dit is de afspraak van NIX: “Niet roken, niet drinken. Helemaal niets…voordat je 18 bent.”

Deze wettelijke wijziging dienen wij bij v.v.Veenendaal ook na te leven. De huisregels zoals vermeld op de website, zijn daarom ook aangepast op dit punt. Om eventuele toekomstige (persoonlijke) boetes te voorkomen vragen wij u / uw kind om dit beleid na te leven.

Meer informatie kunt u vinden op:  NIX18: https://www.nix18.nl/

http://www.vvveenendaal.nl/huis-en-gedragsregels/

http://www.vvveenendaal.nl/gedragsregels-spelers/

JEUGDTOERNOOIEN

Op de website van v.v.Veenendaal staat een overzicht van alle jeugdtoernooien die er georganiseerd zijn in de aankomende maanden. Dit zijn zowel uit- als thuistoernooien, neem een kijkje op de website: http://www.vvveenendaal.nl/toernooi/

VRIJWILLIGERSWERK BIJ V.V.VEENENDAAL

Als organisatie hebben we 1 doel: ieder lid gezellig, sportief, veilig en georganiseerd laten sporten. Hiervoor besteden vele vrijwilligers een (groot) deel van hun vrije tijd aan de organisatie bij v.v.Veenendaal in een of meerdere commissies.

In een e-mail van maandag 16 december 2013 bent u op de hoogte gesteld van de huidige situatie rondom de  vrijwilligersbezetting.  Hieronder treft u een kopie van onze mail aan u; d.d. 16-12-2013

De afgelopen jaren zijn wij als voetbalvereniging, mede door onze jeugdafdeling enorm gegroeid. 

Dit is uiteraard iets om met zijn allen trots op te zijn! 

Helaas is de keerzijde van deze groei, dat het aantal (actieve) vrijwilligers binnen onze vereniging niet in gelijke trend met de groei van onze leden is meegegaan. Wij willen daarom, mede door het stoppen van enkele vrijwilligers een beroep doen op U als ouder/verzorger.  

Vanaf januari 2014 hebben wij onderstaande functies open staan binnen onze vereniging:

– barhulp (avonden of zaterdag)

– keukenhulp (zaterdag)

– schoonmaak hulp kantine

– wedstrijdsecretariaat (zaterdag)

Wilt u ons op korte termijn (voor 24 december 2013) laten weten of wij kunnen rekenen op uw hulp! Dit kan per mail, info@vvveenendaal.nl. U kunt in de mail aangeven hoe vaak wij gebruik kunnen maken van uw diensten.

Mochten er geen nieuwe vrijwilligers bijkomen dan zijn wij helaas genoodzaakt onze bar- en keukentijden aan te passen. Hierdoor kan het voorkomen dat het op trainings- en wedstrijddagen niet mogelijk is eten of drinken te halen in onze kantine.

Het is zelfs mogelijk dat we in uiterste nood bij u terug moeten komen en dan gaan praten over het afkopen / verplichten van diensten. Laten we hopen dat het zover niet hoeft te gaan! 

Wij hebben de mail naar ruim 120 ouders/verzorgers en jeugdleden verzonden met het verzoek te reageren, hierop hebben wij slechts 4 reacties van u mogen ontvangen!

Door de noodzaak en het tekort aan (nieuwe) vrijwilligers binnen onze vereniging, zoals eerder aangegeven in onze mail van d.d. 16-12-2013, zijn wij genoodzaakt binnen onze vereniging te starten per 1 maart 2014 met onze verplichtstelling vrijwilligerswerk als lid of ouder/verzorger van een jeugdlid voor de voetbalvereniging Veenendaal uit te voeren.

Op de Algemene Leden Vergadering van 9 december 2013 is de verplichtstelling van het vrijwilligerswerk bekendgemaakt en goedgekeurd.

Kort gezegd komt het er op neer dat we van alle spelende jeugdleden (boven de 18 jaar of anders een van de ouders/verzorgers) verwachten dat zij enkele keren per jaar tijd besteden aan vrijwilligerstaken. Vooralsnog zijn de taken beperkt tot het assisteren bij de bar- en keukendienst op trainingsavonden (maandag t/m donderdag) en op de zaterdag, de schoonmaak van de kantine en kleedlokalen, het fluiten van jeugdwedstrijden en het assisteren van ons wedstrijdsecretariaat.

Wij schatten momenteel in dat de tijdsinspanning beperkt kan blijven tot 2 dagdelen per seizoen. Indien u zich niet wilt of kunt inzetten voor uw voetbalvereniging, bestaat er een mogelijkheid om tegen een financiële vergoeding van EUR 25,- per seizoen en per gezin uw (verplichte) vrijwilligerswerk af te kopen.

Dit zal nodig zijn omdat wij als vereniging zijnde dan genoodzaakt zijn om mensen extern in te huren om bijvoorbeeld de kantine open te houden.

Voor deze verplichtstelling zijn de huidige jeugdvrijwilligers uitgesloten, denk hierbij aan trainers/leiders, scheidsrechters en reeds bestaande bar/keukenmedewerkers.

Wij vragen jullie hierbij om de volgende 2 vragen te beantwoorden of aan te geven of u dit af wilt kopen.

  • Wat zou u wel eens willen / kunnen doen?
  •  Wanneer zou u dat willen / kunnen doen?

We verzoeken u om vóór dinsdag 25 februari 2014 een reactie te geven op vrijwilligers@vvveenendaal.nl.

Alle aanmeldingen worden daarna samengevoegd om vervolgens een rooster op te stellen waarbij we zoveel mogelijk met uw voorkeuren rekening houden.

Als wij GEEN reactie van u ontvangen dan gaan wij er als hoofd- en jeugdbestuur vanuit dat wij u kunnen inplannen en dat u aanwezig zult zijn tijdens het vervullen van uw vrijwilligerstaak. Deze taken zullen altijd begeleid worden door een ervaren vrijwilliger van v.v.Veenendaal, hij/zij zal u bijstaan bij het vervullen van uw taak.

Het inplannen zal op alfabetisch volgorde (gehele jeugdafdeling) gebeuren, een schot-voor-de-boeg staat in het Excel overzicht in de bijlage. Zodra deze lijsten definitief zijn (na uw reactie) zullen wij dit publiceren in een e-mail en op onze website. Vanaf 10 maart 2014 gaat vervolgens deze maatregel in. 

Als u niet verschijnt tijdens de voor u ingeplande taak zal deze NO-SHOW beboet worden met een bedrag van EUR 25,-. Als u niet in de gelegenheid bent een ingeplande dienst te draaien dient u zelf voor vervanging te zorgen, deze ruiling van dienst mailt u dan naar bar@vvveenendaal.nl

Het geld wat binnenkomt via boetes en afkopen reserveren wij op een aparte rekening voor het geval dat we ooit betaalde krachten in moeten huren voor deze taken.

Wij voeren deze maatregel niet in omdat we het leuk vinden maar omdat we iedereen willen laten sporten, een drankje/hapje willen laten nuttigen voor/na de wedstrijd en omdat we het (kleine) huidige team van vrijwilligers niet meer kunnen vragen dan we nu al doen. Wij gaan ervan uit dat u hiervoor begrip heeft.
Wij hopen u met deze e-mail weer voldoende informatie te hebben gegeven,

In afwachting van uw reactie op vrijwilligers@vvveenendaal.nl,

Alvast bedankt!

 

Met sportieve groeten,

Hoofd- en Jeugdbestuur v.v.Veenendaal

Geef een reactie