Algemene Ledenvergadering op Woensdag 25 Mei

UITNODIGING ALGEMENE LEDENVERGADERING D.D. WOENSDAG 25 MEI 2016 OM 19.45 UUR IN VERBAND MET AANSCHAF VERLICHTING NIEUWE KUNSTGRASVELD

Geachte leden,

Hierbij de uitnodiging om aanwezig te zijn op voormelde bijzondere ledenvergadering in onze kantine in verband met de door v.v. Veenendaal aan te schaffen verlichting voor het nieuw aan te leggen kunstgrasveld.

Tijdens deze vergadering zullen wij u bijpraten over de laatste stand van zaken in verband met het aanleggen van het kunstgrasveld door de Gemeente Veenendaal, de door het bestuur geselecteerde contractspartijen voor de aanleg van de verlichting en de financiering van het aanleggen van de verlichting. Volgens de statuten dienen wij voor de financiering akkoord van de leden te verkrijgen, zodat wij u allen verzoeken aanwezig te zijn.

Wij vertrouwen erop dat u allen aanwezig zult zijn.

 

Met vriendelijke groet,

 

Namens het bestuur van v.v. Veenendaal

Secretaris

C.J. de Man