Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 30 oktober

Let op: De Algemene Leden Vergadering is verplaatst naar Maandag 13 November 20.45 uur!

Geachte leden,

 Het voetbalseizoen 2017/2018 is inmiddels al weer in volle gang en het bestuur nodigt u graag uit voor de Algemene Leden Vergadering, waarin wij verslag zullen doen over het voetbalseizoen 2016/2017 en vooruit zullen kijken. Op maandag 30 oktober aanstaande om 20.30 uur start de vergadering.

De agenda is als volgt:

 1. Opening
 2. Vaststellen notulen ALV 2015/2016
 3. Jaarverslag 2016/2017
 4. Jaarverslag penningmeester
 5. Verslag van de kascommissie
 1. Pauze
 2. Begroting seizoen 2017/2018
 3. Beleidsplan 2017-2020
 4. Contributie
 5. Rondvraag
 6. Sluiting

Indien u de behoefte heeft bepaalde onderwerpen te bespreken, dan verzoek ik u vriendelijk dit voor 20 oktober 2017 schriftelijk bij ondergetekende Kees de Man (k.de.man@pbgroep.com) aan te leveren.

Met vriendelijke groet,

Kees de Man

Secretaris V.V. Veenendaal