JeugdNieuws

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering dinsdag 19 februari

Geachte leden,

Het bestuur nodigt u graag uit voor de Algemene Leden Vergadering, waarin wij verslag zullen doen over het voetbalseizoen 2017/2018 en vooruit zullen kijken.

Op dinsdag 19 februari aanstaande om 20.30 uur start de vergadering.

1. Opening

2. Ingekomen stukken/mededelingen

3. Notulen ALV 2016-2017

4. Algemeen jaarverslag seizoen 2017-2018

5. Financieel jaarverslag seizoen 2017-2018 Verslag kascontrolecommissie

Pauze

7. Meerjaren beleidsplan 2017-2020

8. Begroting 2018-2019

9. Uitkomsten verenigingsonderzoek Mark de Haan (Sport & Economie)

10. Aftreding-/benoeming bestuursleden

11. Rondvraag

12. Sluiting

Indien u de behoefte heeft bepaalde onderwerpen te bespreken, dan verzoeken wij u dit aan te leveren via info@vvveenendaal.nl

Met vriendelijke groet,

het bestuur