Nieuwe bestuursleden

Afgelopen dinsdag hebben de leden op de Algemene Leden Vergadering hun stem gegeven aan het bestuursvoorstel.

Voorzitter Andre Kiesbrink is herkozen, secretaris Kees de Man wordt opgevolgd door Etienne van Hasselt en voor commerciële zaken volgt Daan van Kleef , Jan Nieboer op.

Verder werd ook bekend gemaakt dat het bestuur samen met de technische commissie zal werken aan de samenstelling van een nieuw 2e elftal. Het huidige 2e heeft aangegeven lager te willen gaan spelen. Het nieuw te vormen 2e zal als aanvoerhaven moeten gaan fungeren voor het 1e elftal in de nabije toekomst. Voor sommige spelers is het belangrijk speelminuten te maken om hun niveau naar een hoger plan te trekken. Wij zijn nog op zoek naar een aantal spelers die denken hiervoor in aanmerking te komen ( er kan gemaild worden naar technischezaken@vvveenendaal.nl).