Eikenprocessierups

Ook dit jaar is de eikenprocessierups weer gesignaleerd in Veenendaal

De eikenbomen op de sportparken waar de eikenprocessierups is geconstateerd zijn preventief behandeld en zijn gespoten met een milieuvriendelijke oplossing van water en gist. Daar waar de eigenprocessierupsen binnen handbereik, zijn de bomen gemarkeerd met een lint.

Het in aanraking komen met de haartjes van de eikenprocessierups kan tot vervelende klachten leiden. Contact met de eikenbomen moet in deze periode zoveel mogelijk worden vermeden.

Meer informatie over de klachten die aanraking met de eikenprocessierups kan veroorzaken en hoe deze te behandelen is onder meer te vinden op de website van Sportzorg.nl.

https://www.sportzorg.nl/bibliotheek/eikenprocessierups

rups