JeugdNieuws

Corona update

Update 11mei:

Vanaf vandaag mogen senioren ook weer gaan sporten bij v.v. Veenendaal.

Dit met dezelfde protocollen (Protocol sporten en Corona vv Veenendaal 1.2.als we eerder hebben gecommuniceerd voor de jeugd (van 13-18 jaar).

Graag jullie extra aandacht voor het volgende:

 • Blijft thuis als je symptomen van Covid-19 hebt of iemand anders in het huishouden (je hoeft je hier niet voor te schamen)
 • Was thuis je handen goed voordat je naar de training gaat en als je weer thuis komt
 • Kantine en kleedlokalen blijven gesloten (ga thuis eerst naar toilet en neem wat te drinken mee)
 • Ouders/verzorgers/supporters mogen niet het sportpark op.
 • Ook buiten het hek volg je de richtlijnen
 • Voor elk team is 1 aanspreekpunt aanwezig die zichtbaar moet zijn (denk aan een opvallende hesje)
 • Eenieder die zich hier niet aan het protocol zal houden moeten wij de toegang tot ons sportpark gaan verbieden

Schema Senioren:

 


Update 26 april:

Beste vrijwilligers, (jeugd) leden en ouders/verzorgers,
Graag laten we jullie weten dat we de training voor de jeugd weer gaan starten op woensdag 29 april.

Om dit allemaal in goede banen te leiden en aan alle regels te voldoen heeft de jeugdcommissie samen met het bestuur op basis van het advies van het NOC*NSF hiervoor richtlijnen opgesteld.Wij willen aan iedereen vragen om deze richtlijnen goed door te nemen. We hebben richtlijnen voor vrijwilligers, sporters en ouders/verzorgers opgesteld. Het klinkt erg streng, maar het is heel erg belangrijk dat iedereen zich hieraan houdt. Eenieder die zich hier niet aan zal houden moeten wij de toegang tot ons sportpark gaan verbieden.

In deze bijlage staan de (iets aangepaste) trainingstijden en regels, Protocol sporten en Corona vv Veenendaal 1.2.

Graag jullie extra aandacht voor het volgende:

 • Blijft thuis als je symptomen van Covid-19 hebt of iemand anders in het huishouden (je hoeft je hier niet voor te schamen)
 • Was thuis je handen goed voordat je naar de training gaat en als je weer thuis komt
 • Kantine en kleedlokalen blijven gesloten (ga thuis eerst naar toilet en neem wat te drinken mee)
 • Ouders/verzorgers/supporters mogen niet het sportpark op.
 • Wij verzoeken mensen die komen / brengen halen om ook buiten het hek niet samen te komen en de landelijke regels te volgen
Wij hopen op deze manier de jeugd verantwoord te kunnen laten sporten en hopen op een ieder zijn begrip en medewerking.
Voor vragen en opmerkingen verzoeken we jullie contact op te nemen via jeugd@vvveenendaal.nl
 
Met vriendelijke groet,
De Jeugdcommissie en het bestuur van v.v. Veenendaal


Update 22 april:

Gisteravond was de boodschap van Minister-President Rutte helder: Voorzichtig en in stapjes terug naar normaal.

Vanaf woensdag 29 april mogen kinderen (tot en met 18 jaar) onder bepaalde voorwaarden weer sporten.

De komende dagen zal het bestuur samen met de jeugdcommissie bekijken hoe we dit op een verantwoorde wijze kunnen aanbieden. Daarbij houden wij rekening met de (nog te ontvangen) instructies en richtlijnen van de KNVB, gemeente Veenendaal en Sportservice Veenendaal.

Hoe het allemaal gaat lopen laten we jullie zo snel mogelijk horen. We houden jullie de komende dagen op de hoogte.


Update 31 maart;

Waarschijnlijk hebben jullie zojuist ook de persconferentie gekeken waarin het kabinet de verlenging van de maatregelen heeft aangekondigd om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Dit heeft ons ertoe doen besluiten om de competities in het amateurvoetbal dit seizoen niet meer te hervatten. Tot onze grote spijt. Ook ons voetbalhart doet zeer. Maar gezondheid gaat voor alles.

Dit besluit geldt voor de mannen, vrouwen en jeugd, in de zaal en op het veld, op alle amateurniveaus* en in heel Nederland.

Hoewel dit een moeilijk besluit is geweest, vinden we het belangrijk om duidelijkheid te geven aan alle voetballiefhebbers van Nederland. Nederland heeft een uniek verenigingsleven dat nu al geruime tijd stilligt. Sommige mensen zijn ziek, sommigen helaas zelfs overleden en velen zitten verplicht thuis. Met de verlenging van de maatregelen kunnen we vaststellen dat de competities niet meer op een gewenste manier kunnen worden uitgespeeld. In tegenstelling tot bij de profs, bestaat er voor de amateurs ook geen scenario om wedstrijden nog door te schuiven tot na de start van de zomerstop. Onder andere omdat de zomervakantie in sommige regio’s al op 4 juli start.

Geen eindstanden dit seizoen
Omdat we dit seizoen de competities niet meer hervatten hebben we ook besloten dat er dit seizoen geen eindstanden komen en er dus ook geen kampioenen, promovendi en degradanten zijn. Ook worden de bekercompetities niet uitgespeeld. Het volgende seizoen start iedereen weer in dezelfde klasse als bij de start van het huidige seizoen. We zijn van mening dat dit het meest eerlijke en duidelijke besluit is. We weten dat elk besluit pijn zal doen, afhankelijk van de plek waarop een team op de ranglijst stond. Door het niet uitspelen van de competitie hebben we geen eindstand op basis waarvan we vinden dat we een eerlijke promotie/degradatie kunnen toepassen. Teams die dit seizoen uitkomen in de A-categorie komen in het nieuwe seizoen uit in dezelfde competitie als waarin ze dit seizoen zijn gestart. In de B-categorie kunnen alle teams zich voor het nieuwe seizoen – zoals gebruikelijk – inschrijven voor het gewenste niveau.

Mochten de overheidsmaatregelen nog voor de zomer worden afgeschaald en er weer veilig gevoetbald kunnen worden, dan ondersteunen we jullie uiteraard met het organiseren van activiteiten op jullie club zoals het organiseren van toernooien of oefenwedstrijden. Het weer op gang brengen van het verenigingsleven – zodra alles weer veilig is – heeft vanaf dat moment dan ook onze focus.

Met vriendelijke groet,

Andre Kiesbrink
Voorzitter


Update 15 maart:

Het sportpark en de kantine van v.v. Veenendaal zijn t/m 6 april gesloten.

Wij hopen op uw begrip en wensen iedereen veel gezondheid!

Het bestuur

Bericht 13 maart;

Tot en met 31 maart zijn er geen trainingen en wedstrijden bij v.v. Veenendaal.

Het bestuur heeft besloten de adviezen van de KNVB hierin te volgen naar aanleiding van de maatregelen rondom het Coronavirus.

Tevens is het feest op 21 maart afgelast.

De kantine is alleen nog geopend op donderdagavond vanaf 19:30 uur en op zaterdag vanaf 14:30 uur. Wij verzoeken je wel om weg te blijven uit de kantine ingeval je verkoudheidsklachten of verhoging hebt. Blijf dan thuis en zorg dat je zo min mogelijk contact met anderen hebt. Neem daarbij je eigen verantwoordelijkheid!!

Met vriendelijke groet,

Het bestuur


Bericht KNVB 12 maart

Al het voetbal in Nederland wordt tot en met 31 maart afgelast. Dat betekent dat alle wedstrijden in het betaald en het amateurvoetbal tot nader order worden uitgesteld. Dat geldt ook voor de interlands van Oranje tegen de Verenigde Staten en Spanje en de interlands van diverse jeugdteams. Eerder zette de UEFA al een streep door de EK-kwalificatietoernooien van mannen en vrouwen O17 en O19.

Het stilleggen van het Nederlandse voetbal komt voort uit de maatregelen van het kabinet om alle evenementen met meer dan honderd personen in heel Nederland af te gelasten.

Eric Gudde, directeur betaald voetbal KNVB: “We hebben steeds op nadrukkelijk verzoek van de overheid hun beleid gevolgd en dat is op dit moment niet anders. Uiteraard staat veiligheid en gezondheid bij alle betrokkenen bovenaan. Deze maatregelen brengen voor de voetbalwereld echter ook grote organisatorische, sportieve en financiële uitdagingen met zich mee. In de toekomst zal de voetbalsector een beroep moeten doen op de hulp van de overheid en autoriteiten om de organisatorische kwesties, maatschappelijke effecten en economische uitdagingen voor de gehele sector te kunnen ondervangen. We gaan te zijner tijd hier met alle partijen graag het gesprek over aan.”

Eredivisie en Keuken Kampioen Divisie

De komende dagen wordt in kaart gebracht wanneer de uitgestelde speelrondes kunnen worden ingehaald.

Zolang er ruimte in het competitieprogramma is om wedstrijden uit te stellen, houdt de KNVB vast aan het spelen van de wedstrijden met publiek. Pas in het laatste stadium van de competitie, als er echt niet meer geschoven kan worden, dan komt het noodmiddel van spelen zonder publiek in beeld.

Amateurvoetbal

Alle wedstrijden van veld- en zaalvoetbalverenigingen gaan tot en met 31 maart niet door. Jan Dirk van der Zee, directeur amateurvoetbal KNVB: “Wij adviseren alle amateurverenigingen om ook geen trainingen, oefenwedstrijden of andere grote bijeenkomsten te organiseren. We hopen op begrip voor dit lastige besluit en de medewerking van alle clubs om gezamenlijk de competities tot een goed einde te brengen. De komende periode gaan we nadenken over een goede oplossing voor ons amateurvoetbal.”