Overlijdensbericht Arie Blankenspoor

Recent bereikte ons het bericht dat op 93 jarige leeftijd Arie Blankenspoor is overleden.

Arie heeft in het verleden veel voor ons vereniging betekend. Onder andere was hij penningmeester voor de jeugdafdeling, actief in de schoonmaakploeg, regelde hij vele jaren de inkoop/verkoop en een lange tijd was hij actief als barkeeper tot aan zijn afscheidsborrel in 2011.

Als dank voor zijn vrijwilligerswerk is hij in april 2010 koninklijk onderscheiden met een ‘lintje’ en benoemd tot ‘Lid in de Orde van Oranje Nassau’ en ook is er vele jaren het ‘Arie Blankenspoor jeugdtoernooi’ bij v.v. Veenendaal gespeeld.

We wensen alle familie, vrienden en andere nabestaanden veel sterkte toe met dit verlies.