Technische Commissie

De technische commissie van v.v.Veenendaal heeft de volgende doelstellingen:

  1. Het voetbaltechnische en tactische peil van de diverse elftallen te verhogen.
  2. Een betere aansluiting van de diverse elftallen te bewerkstelligen; een coördinatie/communicatie na te streven tussen de diverse trainers, leiders, spelers, hoofdbestuur en jeugdbestuur; de continuïteit en uniformiteit in de werkwijze c.q. de organisatie op met name het voetbaltechnisch vlak van de vereniging te handhaven, c.q. te verbeteren.
  3. Een verantwoorde en doelmatige inpassing van de jeugd bij de senioren.

De commissie bestaat uit de volgende  heren:

  • Aart van Asselt
  • Selectie
  • Etienne van Hasselt